O nás

Advokátní kancelář Voborník založená v roce 1991 poskytuje právní poradenství s důrazem na individuální přístup ke klientovi, flexibilitu a odbornost. Specializujeme se na občanské a obchodní právo, zejména na oblast závazkových vztahů, věcných práv a korporátní agendy. V rámci zabezpečení komplexního právního servisu spolupracujeme s odborníky z navazujících profesí – notáři, exekutory, auditory, znalci.

Profesionální přístup a spokojenost klientů jsou pilíře, na kterých stojí naše práce.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP   |   FLEXIBILITA   |   ODBORNOST

Právní služby

Specifické zaměření advokátů našeho týmu umožňuje poskytování spolehlivého právního poradenství zejména v těchto právních oblastech:

Obchodní právo

 • Obchodněprávní závazkové vztahy (z právních jednání - smlouvy, z deliktů - náhrada majetkové a nemajetkové újmy, zneužití a omezení hospodářské soutěže)
 • Vymáhání peněžitých pohledávek
 • Směnečné právo
 • Právo obchodních korporací (založení, změny, zrušení)

Občanské právo

 • Věcná práva (držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí)
 • Občanskoprávní závazkové vztahy (z právních jednání - smlouvy, z deliktů - náhrada majetkové a nemajetkové újmy)
 • Vymáhání peněžitých pohledávek
 • Ochrana osobnostních práv

Pracovní právo

 • Pracovněprávní závazkové vztahy (pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní řády apod.)
 • Zastupování v pracovněprávních sporech

Insolvenční právo

 • Insolvenční návrhy
 • Přihlášky pohledávek do insolvenčních řízení
 • Zastupování v insolvenčních řízeních a incidenčních sporech

Správní a přestupkové právo

 • Zastupování v řízeních ve věcech katastru nemovitostí
 • Zastupování v řízeních o přestupcích a správních deliktech
 • Zastupování v řízení před správními soudy
 • Stavební právo

Ostatní služby

 • Úschova finančních prostředků a listin
 • Ověření podpisu (prohlášení advokáta o pravosti podpisů)


Informační povinnost: Případné spory mezi advokátem a klientem (spotřebitelem) lze řešit mimosoudní cestou. V takovém případě klient (spotřebitel) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká advokátní komora. Více informací o mimosoudním řešení sporů je k dispozici na  webových stránkách České advokátní komory. (https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15544)

 

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem jsou k dispozici v sekci GDPR těchto webových stránek.

 

Rychlý kontakt

Sídlo, telefon, e-mail

  Židovská 31, Jihlava, 586 01
  49.3939147N, 15.5882269E
  +420 567 308 919
  office@akv-ji.cz

Provozní doba

  Po - Čt 7.30-11.30 12.30-15.30
  Dále dle dohody

 

Kudy k nám